Paris-avtalen påvirker Nordea
Av:
Sasja Beslik

Paris-avtalen påvirker Nordea

Lørdag kveld kom meldingen om at en ny global klimaavtale er i havn. Hva betyr dette for finanssektoren og vårt arbeid med ansvarlige investeringer? Vi spurte Sasja Beslik, leder for Responsible Investments i Nordea, som har vært i Paris under klimatoppmøtet.

Global

Sasja, kan du kort forklare hva avtalen går ut på?
- Målet med avtalen, som nesten 200 land har signert, er at den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5oC over førindustrielt nivå, som vil hindre de verste effektene av en katastrofal global oppvarming. Landene ble enige om utslippsreduksjoner. Fra 2020 skal det brukes minst 100 milliarder dollar i året på hjelpe fattige land med å tilpasse seg, og det ble satt et mål om klimanøytralitet senere i dette århundredet. Enkelte aspekter av avtalen er juridisk bindende, slik som de enkelte landenes forpliktelse til å sette et mål for utslippsreduksjoner og regelmessig gjennomgå og oppdatere det. Men målene i seg selv er ikke juridisk bindende.

Hva betyr dette for finanssektoren?
- Avtalen er et sterkt signal til virksomheter og investorer om at fossile energikilder hører fortiden til. Det antas at det globalt vil bli investert 89 trillioner dollar i infrastruktur, energi og byutvikling de neste 15 årene. Å sikre at disse investeringene styres over fra klimaødeleggende aktiviteter til lavkarbonaktiviteter er avgjørende. Det betyr at vi kontinuerlig må vurdere hvordan vi kan investere i bedre løsninger og unngå å investere i sektorer som nå etter Paris blir mer belastende, for eksempel sektorer som i stor grad baserer seg på fossile energikilder. 

Og for investorer spesielt?
- Klimapolitikken vil bli strammet inn ytterligere etterhvert som fornybar energi og andre null- og lavkarbonteknologier blir billigere. Tiltaket som ble lansert av Rådet for finansiell stabilitet (FSB) på klimakonferansen, betyr at presset på selskapene om å rapportere sin eksponering for klimaendringsrisiko vil øke. Investorenes oppmerksomhet om dekarborisering av porteføljen vil sannsynligvis også fortsette å øke.

Hvordan påvirkes Nordeas arbeid med ansvarlige investeringer av avtalen?
- Vi trapper opp arbeidet med å identifisere selskaper som håndterer miljømessige, sosiale og forretningsetiske faktorer på en god måte. Det kommer ikke bare til å handle om fossile energikilder. Vi må i stedet fokusere på å finne selskaper med en bærekraftig forretningsmodell. Etterspørselen etter ansvarlige investeringsalternativer har økt de siste årene, og den kommer sannsynligvis til å fortsette å øke, så det vil også bli viktig å kunne tilby kundene virkelig gode investeringsalternativer. 

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?