Egg
Av:
Stein Korterud

Nordeas norske aksjefond best i klassen

Forvalterne av Nordeas fire norske aksjefond traff blink med aksjevalgene i 2017

Vis mer om:
Aksjemarked
Norge
Norske aksjer
Jakob Vossgård
Forvalter

Nordeas norske aksjefond har hatt en knallsterk avkastning på sine aksjefond i 2017. Jakob Vossgård, som leder det norske aksjeteamet lokalisert i Bergen, forteller at Nordeas fire norske aksjefond har utviklet seg betydelig bedre enn fondsindeksen på Oslo Børs. Avkastningen til disse fondene er også svært god sammenlignet med andre norske aksjefond sier Jakob. (se liste nedenfor).

Blant de 75 norske aksjefondene som er registrert i Norge ligger alle Nordeas fond inne på topp 10 listen. Helt øverst ligger Nordea Norge Pluss med en avkastning på nesten 25 prosent i 2017. Til sammenligning har Oslo Børs Fondsindeks steget med 17,1 % i denne perioden. Dette fondet er nå belønnet med fem stjerner fra Morningstar. Fond nummer fire på listen, Nordea Norge Verdi, har vært blant Norges beste aksjefond i en årrekke og er selvfølgelig også belønnet med topp score fra Morningstar. Imponerende er det også at breddefondene Nordea Kapital og Nordea Avkastning er inne på 10 på topp listen for 2017.

- De viktigste årsakene til fondenes gode avkastning har vært mange riktige valg av enkeltaksjer innenfor de ulike sektorene, fremfor å ta store veddemål om en sektor går bedre enn andre, sier Jakob. Innenfor energisektoren har vi tjent på å ha AkerBP aksjen som har steget med 36 prosent i perioden. Fondene har vært undervektet i Statoil som har vært for høyt priset relativt til oljeprisen. Samtidig har vi valgt riktige aksjer blant oljeselskapene. Vi har også holdt oss unna oljeserviceselskaper med mye gjeld og sviktende inntjening. Blant disse er Seadrill som falt med over 90 prosent i fjor, og PGS som falt med 43 prosent.
Innenfor teknologi og telekom sektorene har vi hatt mye aksjer i Atea og Zalaris, som i fjor steg med henholdsvis 54 og 74 prosent som følge av god resultatutvikling, sier Jakob.

Ett år er en kort periode å måle aksjefondenes avkastning på understreker Jakob, men også i et lengre tidsperspektiv er avkastningen for Nordeas norske aksjefond veldig konkurransedyktig. Alle fire fondene har også utviklet seg bedre enn Oslo Børs de siste 3, 5 og 10 årene. Ser vi på 5 års avkastningen, så er fondene blandt de 10 norske aksjefondene med høyest avkastning de siste fem årene, sier Jakob avslutningsvis.

Listen viser norske aksjefond med høyest avkastning i fjor per 29.12. 2017.(Kilde: Oslo Børs)

OSLO BØRS