Nordamerika
Av:
Jan Telford

Nordeas nye aksjefond i Nord-Amerika - det beste fra to verdener

Det nord-amerikanske aksjemarkedet er det største og mest effektive i verden. Nordea lanserer aksjefondet Nordea North American Enhanced som er designet for å takle utfordringene i dette markedet

Vis mer om:
USA

Nordea North American Enhanced kombinerer de beste elementene fra aktiv og passiv porteføljeforvaltning med fokus på Nord-Amerika

Mer enn et indeksfond

Fondets investeringsunivers består av selskapene i aksjeindeksen fra MSCI North America Index. Med Nordeas såkalte beta+ model søker vi å oppnå en fondsavkastning som er høyere enn avkastningen til indeksen, etter gebyrer. I stedet for alltid å investere i de mest prominente og attraktive selskapene, som en aktiv porteføljeforvalter vanligvis gjør, så er inngangen til beta+ modellen annerledes.

Strategien fokuserer på å unngå "taperne" i indeksen. Målet er å utelate selskaper som er dyre eller er av lav kvalitet, eller hvis inntjeningen eller kontantstrømmen er fallende. Ved å unngå de mest risikofylte selskapene har fondet en reell mulighet for å oppnå en avkastning som ligger over avkastningen til indeksen.

Nordea North American Enhanced omfattes av Nordeas policy for Ansvarlige investeringer, på lik linje som andre aktivt forvaltede fond i Nordea. Det betyr at fondet vil utelukke de selskapene som ligger på Nordeas eksklusjonsliste, og at forvalter har tilgang til, og kan inkludere ESG-faktorer i analysen av selskaper.

Fondet retter seg mot fondssparere som ønsker en bred eksponering mot regionen. Da fondet er en forbedret og en utvidet versjon av et indeksfond, vil ikke den  forventede avkastningen avvike markant fra markedsavkastningen.

 

Nordea North American Enhanced
Fondet investerer i nord-amerikanske aksjer fra indeksen som heter MSCI North America Index. Fondet er ikke et rent indeksfond, fordi forvalter anvender seg av en såkalt beta+-model for å utelate å investere i enkelte selskaper i indeksen som ikke tilfredsstiller gitte kriterer. Samtidig inngår Nordeas ESG-standarder i porteføljeforvaltningen, noe som gir mulighet for høyere risikojustert avkastning over tid. 

 

Les mer om fondet her