European Stars
Av:
Jan Telford

Nordea European Stars - Europa-fond som tar bærekraftig sparing på alvor

Nordea gjør investeringer som tar hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG). Vi tilbyr nå et fond som dekker de mest ansvarlige og økonomisk beste selskapene i Europa. Finn ut hvordan Nordea European Stars bidrar til å håndtere de alvorlige utfordringene verden står overfor, og hvorfor vi mener slike investeringer vil gi god avkastning for de som sparer i fondet.  

Ansvarlige investeringer
ESG
Europa

Stars-fondene til Nordea et etablert konsept. Våre kunder har i mange år hatt muligheten til å investere i kvalitetsselskaper i fremvoksende markeder som tar klimaendringene og samfunnsansvar på alvor.

Det grunnleggende prinsippet bak Stars-fondene er å kombinere tradisjonelle økonomiske indikatorer med ESG-analyse. Vi mener at vi på denne måten kan generere høyere avkastninger enn gjennomsnittet for markedet og samtidig investere direkte i selskaper som proaktivt tilbyr løsninger på miljømessige og samfunnsmessige utfordringer.

Problemene knyttet til klimaendringene, synkende ressurser, forurensede økosystemer, brudd på menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold og korrupsjon har på ingen måte blitt mindre. Ansvarlige investeringer, som er en av de viktigste måtene å motvirke problemene på, har heldigvis utviklet seg til å bli en megatrend.

Derfor er det naturlig at Nordea nå utvider porteføljen av ansvarlige investeringer med et Stars-fond som dekker det europeiske markedet. Europeiske selskaper regnes ofte for å gå foran når det gjelder ansvarlighet, og det er et marked vi ønsker å øke vår tilstedeværelse i.

 

 

Kasper and Julien
Forvalter Kasper Elmgreen og ESG- analytiker Julien Grouillet

Fra A+ til C-

Nordea Stars-fondene integrerer ESG-analyser i grunnlaget for plukkingen av enkeltaksjer. Det betyr at porteføljeforvalterne ser etter selskaper med muligheter for en god fremtidig kontantstrøm der aksjen samtidig er priset lavt. Like viktig er selskapenes ESG-score. Vi tror at selskaper som er gode til å innarbeide miljømessige, sosiale og forretningsetiske aspekter i forretningsmodellene sine, utsetter seg for lavere risiko enn andre selskaper, spesielt på lang sikt, og vil generere høyere og mer stabile avkastninger.

Alle potensielle selskaper graderes i henhold til Nordeas ESG-standarder. Analytikerne våre ser både på nåsituasjonen (fra A til C, der A er best) og på den mest sannsynlige utviklingen (positiv-nøytral-negativ) når det gjelder i hvilken grad selskapet tar hensyn til ESG-faktorene. Skalaen går altså fra A+ til C-. Selskapet må score minst B+ for å være en potensiell investering for fondet.

Dette betyr ikke at vi ekskluderer selskaper som ikke oppfyller standardene våre. Vi går i aktiv dialog med selskapene og forsøker å påvirke dem til å justere forretningsmodellene sine og drive på en mer bærekraftig måte. Så kan vi kanskje investere i dem senere.

Nordea European Stars

Fondet investerer i selskaper som legger spesiell vekt på å følge internasjonale standarder for miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold i forretningsmodellene sine.

Se intervjuet med forvalterne her

Fondet forvaltes av Nordea Investment Funds S.A., som har hovedsete i Luxembourg.

Les mer på Nordeas side for Fondsinformasjon

 

Gjør en forskjell med sparepengene dine

Ansvarlige investeringer er en veldig effektiv måte å bidra til en bedre verden på. Mange mennesker velger allerede bærekraftig produsert mat og klær og transport med lave utslipp. Bærekraftig sparing er rett og slett en annen side av samme sak.

Ansvarlige investeringer kan ha stor innvirkning når det gjelder å redusere CO2-utslipp, spare vann og andre verdifulle ressurser, beskytte økosystemene, utvikle god forretningsetikk og bedre samfunnsforhold. Å styre kapital i retning av selskaper som aktivt jobber med å finne løsninger på verdens problemer i stedet for å forårsake dem, er akkurat det som må gjøres, og gjøres raskt.

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?