Nordea Voting Portal
Av:
Nordea Funds

Nå offentligjør vi hvordan Nordea Funds stemmer på generalforsamlinger

Nå kan du få innblikk i hvordan Nordea Funds stemmer på de mange generalforsamlingene vi deltar i. Med "Voting Portal" er vi blant de første fondsselskapene i Norden som offentlig viser hvordan vi stemmer.  

Erik Durhan
Leder for Corporate Governance, Nordea

Å stemme og si sin mening på generalforsamlinger er en viktig del av Nordea Funds eierskapsaktivitet. Generalforsamlinger er en av de viktigste organene i et selskap, og resultatet av avstemningene er ofte avgjørende for selskapets fremtidige aktiviteter.

Nordea Funds avgir stemmer i mer enn 400 generalforsamlinger hvert år. I mange tilfeller deltar vi med representanter, hvis da ikke avstemningen utføres gjennom en såkalt proxy- avstemning. Det vil si at stemmer sendes til generalforsamlingen på forhånd og blir registrert på stedet.

- For oss er gjennomsiktighet avgjørende i vårt arbeid som aktive eiere, og derfor er Voting Portal et viktig steg for oss. Vi ønsker å gjøre våre investorer oppmerksomme på hvor vi står og hva vi stemmer for, fordi det faktisk er de vi representerer på de mange generalforsamlingene, sier Erik Durhan, leder for eierstyring og selskapsledelse i Nordea Funds.

 

I vår Voting Portal er det enkelt å søke individuelle selskaper og få innblikk i hvordan Nordea Funds har valgt å stemme på en bestemt generalforsamling. Portalen oppdateres kontinuerlig, og datahistorikken strekker seg tilbake til 2016.

- Vi er overbevist om at aktivt eierskap er helt grunnleggende i vårt arbeid for å skape avkastning med ansvar. Og så er det viktig å vise investorer hvordan vi håndterer aktivt eierskap, sier Erik.

Få innblikk i hvordan Nordea Funds stemmer på generalforsamlinger.

 

Nordeas stemmer til generalforsamlinger er alltid i samsvar med våre prinsipper for god selskapsledelse. I tillegg til å stemme, forvalter Nordea Funds aktivt eierskap gjennom representasjon i valgkomiteer og gjennom løpende dialog med selskapene vi investerer i.