nn
Av:
Stein Korterud

Med Aksjesparekonto i Nordea får du tilgang til de beste aksjefondene

Nå er endelig ordningen med Aksjesparekonto i gang, og mange tilbydere «slåss» om nye kunder i forbindelse med lanseringen.

Vis mer om:
Norge

Dine fordeler med Aksjesparekonto (ASK) i Nordea

  • Utsatt skatt på gevinst
  • Enkel og fleksibel å bruke
  • Konkurransedyktig på pris
  • Et bredt utvalg av aksjer og aksjefond
  • Detaljerte rapporter som vil gi deg god oversikt

Les mer og skaff deg Aksjesparekonto her

 

 

 

 

 

 

Den største fordelen med Aksjesparekonto er at de som sparer slipper å betale skatt ved salg av aksjer og aksjefond med gevinst, så lenge pengene beholdes innenfor aksjesparekontoen. Uttak av penger fra aksjesparekontoen kan gjøres helt opp til beløpet som er satt inn – helt skattefritt! Skatt må først betales når det tas ut mer enn det beløpet som er satt inn. Regjeringen har foreløpig besluttet en overgangsordning frem til årsskiftet, hvor overførsel av aksjer og aksjefond til aksjesparekontoen ikke vil utløse skatt.

Oppretter du en Aksjesparekonto i Nordea vil du i løpet av høsten automatisk få tilgang til svært mange aksjefond som markedsføres i Norge. Rapporteringen vil bli samlet og oversiktlig.

Utvalget vil bli stort, og det er ikke alltid lett å velge hvilket fond man skal spare i. Uansett, her er en kort beskrivelse av noen av de aksjefondene som Nordea forvalter, og som vi anbefaler at du kan se litt nærmere på:

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk: Dette fondet ble av Morningstar kåret til det beste globale aksjefondet i 2015. Fondet hevder seg svært godt, sammenlignet med andre globale aksjefond som markedsføres i Norge. Akkumulert avkastning siste fem år er 130,3 prosent. (pr. 01.09 2017). Fondet forvaltes av Robert Næss og fondets formål er å oppnå høyere risikojustert avkastning enn det globale aksjemarkedet over tid, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Denne strategien har visst seg svært lønnsom så langt.

Nordea Klima & Miljø: Fondet er belønnet med fem stjerner fra Morningstar. Dette globale aksjefondet investerer i selskaper innen områder som fornybar energi, vann, gjenvinning og biobrensel. Fondet plasserer i selskaper som har potensial til å dra fordel av en mer effektiv anvendelse av verdens ressurser og utvikling relatert til miljø. Fondets akkumulerte avkastning de siste fem årene er 158,8 prosent. (pr. 01.09 2017).

Nordea Norge Verdi, Nordea Norge Pluss: Disse to norske aksjefondene har litt forskjellig profil, men begge har et sterkt fokus på at fondets investeringer består av selskaper som kan vise til god historisk inntjening, og hvor man gjør grundige estimater for fremtidig inntjening. Selskaper som har levert stabil inntjeningsvekst over tid, gir større sannsynlighet for god risikojustert avkastning, også i fremtiden. Denne strategien har gitt svært gode resultater gjennom mange år. Akkumulert fem års avkastning for disse fondene er henholdsvis 115,8 og 113,1 prosent. (pr. 01.09 2017).

Les mer om fondene her

Her kan du komme i kontakt med en rådgiver i Nordea