top billede
Av:
Jan Telford

Nordea vinner Lipper Fund Award for “Best Nordic Fund Group”

Nordeas fond utmerker seg i den prestisjetunge fondskåringen, Lipper Fund Awards. Nordea mottok anerkjennelse for spesifikke fond og for det arbeidet som har blitt gjort for fondssparere generelt. Henrika Vikman, administrerende direktør i Nordea Funds Ltd., ser utmerkelsene som en indikasjon på at Nordea er på rett vei.  

Henrika Vikman
Henrika Vikman
Administrerende direktør, Nordea Funds Ltd.

Thomson Reuters er en verdensledende kilde for nyheter og informasjon fra ulike markeder. Hvert år avholder de Lipper Funds Awards, hvor de kårer de beste fondene og fondsselskapene. Totalt  mottok 12 av Nordeas fond prisen for beste fond i Norden i sine kategorier, basert på 3, 5 eller 10 års avkastning.
I tillegg mottok Nordea stor anerkjennelse for hele sitt fondsutvalg og vant prisen for «Best Nordic Fund Group Overall» i kategorien for store selskaper. Vinneren av denne prisen ble bestemt av ut i fra fondenes gjennomsnittlige risikojusterte avkastning siste 3 år.
- Vi er svært fornøyd med denne prestisjefylte prisen. Det viser at vi har lykkes med å skape reell meravkastning til våre kunder gjennom ansvarlige investeringer, sier Henrika Vikman.

Fordel av hjemmebane

Å vinne slike kåringer i en meget konkurransedyktig nordisk kapitalforvaltningsbransje krever mye arbeid, analyse og produktutvikling. Strategien er å kjenne våre hjemmemarkeder svært godt, og å bruke vår lokale kompetanse over hele verden.
- Vi er spesielt sterke i de nordiske markedene. Nordea er virkelig en nordisk bank, med hjemmemarkeder i Finland, Sverige, Norge og Danmark, sier Vikman.
For å klare å ta vare på kundenes penger på en god måte, er det også helt nødvendig å finne måter å takle de  utfordringer som oppstår underveis.
- Vi har svært kunnskapsrike mennesker med ulik bakgrunn. Når vi jobber sammen mot et felles mål, oppnår vi gode resultater, sier Vikman.

Kontinuerlig arbeid med bærekraftige investeringer

Nordea har vært i forkant med å fremme en bærekraftig utvikling i investeringsverdenen og forpliktet seg til «United Nations Principles of Responsible Investment» allerede fra starten i 2007.
Vi tror at Ansvarlige investeringer er viktig bidrag til å redusere klimaendringene. Samtidig er dette en god måte å skape risikojustert avkastning på, siden det er mindre risiko involvert med bærekraftige selskaper enn andre.
Det siste tiåret har ansvarlige investeringer blitt en megatrend, og mange andre kapitalforvaltningsselskaper vil også være med på denne utviklingen.
- I fremtiden vil vi legge enda mer fokus på vårt arbeid med Ansvarlige investeringer. Det blir stadig viktigere fordi flere og flere av våre kunder vil investere sine sparemidler i selskaper som tar hensyn til miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold i deres virksomhet, sier Henrika Vikman.
 

Her kan du lese mer om Nordeas arbeid med Ansvarlige investeringer