hihi

IPS - pensjonsparing som gir deg årlig skattefordel

Ny IPS-ordning trer i kraft fra 1. november 2017.  

Vis mer om:
Sparing

Stortinget ønsker å skape større insentiver til egen pensjonssparing og har derfor børstet støv av den gamle IPS ordningen. Skattefordelen er blitt betydelig større, og samtidig er maksimalt sparebeløp økt fra 15 000 til 40 000 kroner årlig. Mot å låse pengene til pensjon gjennom IPS får du til gjengjeld en skattefordel som monner.

Individuell pensjonssparing - IPS er et spareprodukt som passer for deg som betaler skatt og som har råd til å sette av penger som er øremerket til pensjon. Hvis du i tillegg er i formuesposisjon og betaler formuesskatt, er IPS en veldig gunstig spareform.

 • Gir muligheter for god avkastning, som gir mer i pensjon. Merk at avkastning og risiko er som hånd i hanske - jo høyere forventet avkastning i fondet, jo høyere er også risikoen. 
 • Du får mer i pensjon og større økonomisk frihet som pensjonist.
 • Du kan velge mellom flere fond utfra din risikoprofil og avkastningsforventninger.
 • Du kan bytte fond underveis uten kostnader og gevinstbeskatning.

Les mer og meld din interesse her

Med nye IPS kan du spare inntil kr 40 000,00 i året og få 24 prosent (inntil kr 9 600,00) av sparebeløpet i skattelette.

IPS-hovedpunkter:  

 • Du kan spare inntil kr 40.000 i året og få inntil kr 9.600 i skattefradrag. 
 • Velg sparing i Aktiva-fond eller enkeltfond.
 • Pengene er bundet til pensjonsalder som er fleksibel fra 62 til 75 år.
 • Ingen formuesskatt eller inntektsskatt på avkastningen i spareperioden.
 • Velg selv når utbetalingen skal starte (fra fylte 62 til 75 år). Korteste utbetalingsperiode er 10 år, men kan likevel ikke opphøre før tidligst fylte 77 år.
 • IPS gir en månedlig utbetaling og skattes som alminnelig inntekt. Størrelsen på pensjonen du sparer opp vil avhenge av hvor mye og hvor lenge du sparer, hvilket fond du sparer i og hvor godt disse presterer. 
 • Skattemessige virkninger avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon og kan komme til å endre seg.