solpaneler
Av:
Nordea

Internasjonal pris: Nordea best i Europa på ansvarlige investeringer

Nordea Asset Management har for fjerde året på rad mottatt utmerkelsen for sitt arbeide med ansvarlige investeringer fra det internasjonale tidsskriftet Capital Finance International (CFI).

Ansvarlighet og respekt for verden vi lever i, er ikke lenger en kuriositet i den etablerte investeringsbransjen. I dag er ikke ansvarlige investeringer en motsetning til god avkastning. Tvert imot kan investering i virksomheter som driver ansvarlig, gi en bedre risikojustert avkastning. Den holdningen sprer seg også blant kundene, som i stadig større grad etterspør denne typen produkter.

Nordea er en av Europas ledende banker på området bærekraftige og ansvarlige investeringer. Nordea Asset Management har utviklet en rekke vellykkede investeringsmodeller som vurderer alle miljømessige, sosiale og forretningsetiske  forhold – de såkalte ESG-faktorene. Og det er ikke bare noe vi sier – det har vi nok en gang fått internasjonal anerkjennelse for.

Europas beste

For fjerde år på rad har det internasjonale tidsskriftet Capital Finance International (CFI) nemlig kåret Nordea til best i Europa på prioritering og håndheving av ESG i investeringsmodellene. I begrunnelsen sier CFI blant annet at Nordea gjennomgående er i forkant med ansvarlige investeringer og aktivt bruker ESG til å redusere risikoen og sikre høy avkastning.

Fakta: Om CFI

CFI er et tidsskrift med base i London som skriver om økonomi, finans og industri. Tidsskriftet utgis på papir og i elektronisk form på www.cfi.co. I 2014 delte CFI for første gang ut pris for beste ESG-prosess. Tidligere lå fokuset i større grad på god selskapsledelse, men etter hvert som CFIs nomineringsprosess fokuserte mer på ESG-forhold, ble det besluttet å dele ut en egen pris for håndteringen av ESG. En egen CFI-jury utpeker en vinner blant de nominerte kandidatene.

10 år med ansvarlige investeringer

Nordea var blant de første i Norden som skrev under på FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) og dermed forpliktet seg til å ESG-analysere alle investeringsprosjekter. Nordeas grundige ESG-analyser er kundenes garanti for at de kan investere med god samvittighet og forhåpentligvis også få en bedre avkastning på lang sikt.

2017 markerer tiårsjubileum for Nordeas forpliktelse til UNPRI, og denne prisen er et tydelig bevis på at vi ikke bare klarer å leve opp til forpliktelsene våre, men at vi faktisk er en av de aller sterkeste aktørene på området.