Plan-fond
Av:
Stein Korterud

Innskuddsrenten er rekordlav - hva gjør du?

I Nordeas Plan-fond tilbyr vi deg en smart og enkel spareløsning tilpasset ditt behov  

Vis mer om:
Norge

Nordeas Plan-fond

Årlig avkastning siste 5 år                                               

Nordea Plan Rente ( Kun renteplasseringer  3,6 %

Nordea Plan 10                                              3,9 %

Nordea Plan 30                                              6,3 %                    

Nordea Plan 50                                              8,7 %

Nordea Plan 65                                            10,2 %

Nordea Plan 80                                            11,7 %

Nordea Plan 100  (Kun aksjeinvesteringer) 13,1 %

Nordeas Plan-fond har ingen referanseindeks.

Tall oppdatert per 10.02.2017                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                   

Justert for inflasjonen taper du penger ved å ha sparepengene dine på bankkonto. Ønsker du muligheten for høyere avkastning må du være villig til å øke risikoen noe.

Sparing i Nordeas Plan-fond har således vært løsningen for mange av Nordeas kunder som ikke ønsker for høy risiko på sparepengene sine.

Plan-fondene ble lansert for 10 år siden og består av totalt syv fond med forskjellig risikograd og med en forvaltningskapital på 11,5 milliarder kroner. Fem av disse fondene er såkalte kombinasjonsfond, som innebærer at fondet investerer i både aksje- og rentemarkedet over hele verden. Tallet bak fondets navn indikerer hva den prosentvise aksjeandelen i fondet vil være over tid. (se faktaboksl).

Ideen med Nordeas Plan-fond er at du på en enkel og smart måte får muligheten til å spare i aksje- og rentemarkedet over hele verden. Sparingen din vil til enhver tid samsvare med hvordan vi i Nordea mener er en riktig fordeling med hensyn til investeringer i ulike land og regioner. Det eneste du selv bør ta stilling til er hva slags risikoprofil du ønsker å ha på dine sparemidler.

Forvalterne tar godt vare på pengene dine!

Det er forvaltningssynet til Nordea Investment Management´s Multi-Asset team som legges til grunn når du sparer i Plan-Fondene. Dette er et meget erfarent forvaltningsteam som i dag forvalter noen av Europas mest populære verdipapirfond.

Plan-fondene sine investeringer har så langt i hovedsak bestått av investeringer i andre verdipapirfond som Nordea forvalter. Fokus fremover er at vi etter hvert endrer forvaltningen fra kun å investere i underfond, til at vi også vil investere i enkeltaksjer og derivater, for å effektivisere forvaltningen. Disse endringene vil ikke medføre større risiko for andelseierne i Plan-fondene. Det vil fortsatt være hyppige rebalanseringer i fondet, noe som innebærer at din avtalte aksjeandel opprettholdes, selv om aksjemarkedet svinger mye.

På denne måten får du en fiks ferdig spareløsning i det Plan-fondet du velger å spare i. Nordea følge opp sparingen etter hvert som tiden går, og sørger for at fordelingen mellom aksjer og renter i det Plan-fondet du velger alltid vil følge din opprinnelige spareprofil.

Ønsker du hjelp med å komme i gang med sparingen din, kontakt din rådgiver i Nordea, eller gå inn på  nordea.no/fond