Thomas Sörensen & Henning Padberg
Av:
Stein Korterud

Et klimafond som innfrir

Aksjefondet Nordea Klima & Miljø investerer globalt i selskaper som direkte eller indirekte beskjeftiger seg med aktiviteter for å løse de mange utfordringene vi ser innenfor klima og miljø fremover.


 

Verden står over for en lang rekke globale klima- og miljøutfordringer. Løsningen på mange av utfordringene kan ligge i ny teknologi og en bedre utnyttelse av de ressursene vi allerede har, men alt tyder på at dette vil bli en langsiktig prosess.

Omstillingen mot en renere og mer bærekraftig verden er dog i full gang, og – utover å forbedre miljøet – åpner dette samtidig opp for nye interessante investeringsmuligheter innenfor for denne relativt unge industrien.

 

Med aksjefondet Nordea Klima & Miljø får fondssparere adgang til å investere i aksjeselskaper som forventes å dra fordel av omstillingen til mere klima- og miljøvennlige teknologier.

Selv om dette er et smalt fond med relativ høy risiko opplever vi at etterspørselen etter klimafond er stigende, noe som også øker muligheten for god avkastning fremover.

 

Nordea Klima & Miljø

Fem stjerner hos Morningstar

Årlig avkastning siste 5 år: 17,7 prosent (per 12.06.2018)

Du kan lese mer om klimafondet her