Feltbesøg

Et gruveselskap med stjernepotensial

Nordeas team for ansvarlige investeringer har tatt turen til Chile, blant annet for å undersøke om kobbergruveselskapet Antofagasta kan være en god investering i aksjefondet Nordea Emerging Stars  

Ansvarlige investeringer
Feltbesøk


 

Kobber er en viktig bestanddel for mange bransjer over hele verden. Ikke minst innenfor fornybar energi og elektriske biler.  Men gruveindustrien er utfordrende - spesielt når det gjelder å håndtere vann, energi, samt sikkerhet og sameksistens med lokalsamfunnet.

Blant annet derfor har Nordea tatt turen til Chile, hvor de besøkte det chilenske kobbergruveselskapet Antofagasta - en potensiell investering i Nordeas Stars fond. Nordea besøkte en 1,7 km dyp og 3,5 km bred Los Pelambres gruve, som ligger i fjellet, samt gruven Centinela, som ligger i det nordlige Chile, i et av de tørreste områdene i verden.
- Et felt besøk som dette skaper verdi for investorene, fordi det gir oss muligheten for å komme inn bak kulissene og se mer om hva det står i de ulike rapportene, sier Hetal Damani fra teamet for ansvarlige investeringer i Nordea.

Innovative tilnærminger og spennende prospekter
I dette besøket til Antofagasta har selskapet en rekke nyskapende tiltak på plass for å sikre et godt forhold til lokalbefolkningen, ansattes sikkerhet, og ikke minst hensynet til miljøet.

Fordi etterspørselen etter kobber stadig øker, vurderer Jorry Nøddekær, som er forvalter av  aksjefondet Nordea Emerging Stars, at Antofagasta er en attraktiv investering på nåværende tidspunkt.

Se hele reportasjen, inkludert ekspert intervjuer i filmen øverst i artikkelen.

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?