Emerging Markets

Derfor er investeringer i Emerging Markets spennende

Veksten i nye markeder gjelder ikke bare for de såkalte BRIK landene. Det åpner for helt nye investeringsmuligheter.

India
Kina
Anders Svendsen, chefanalytiker og Emerging Markets-økonom hos Nordea.
Anders Svendsen
Sjefsanalytiker og Emerging Markets-økonom i Nordea

 

Det er ikke lenge siden at mange økonomer tvilte på vekstpotensialet i Emerging Markets , men der tok de feil, og ifølge en ny analyse fra Dansk Industri står vekstmarkedene i dag for halvparten av verdens økonomiske aktivitet.
Emerging Markets ledes an av BRIK-landene (Brasil, Russland, India og Kina), men vekstmarkedene dekker faktisk et stort antall land, som til sammen utgjør over halvparten av verdens befolkning og utgjør et stort og lite utforsket investeringsunivers.
For tjue år siden var interessen for fremvoksende markeder som Kina og Øst-Europa knyttet til muligheten for flytting av produksjon. Nå er interessen i større grad salg av produkter til den raskt voksende middelklassen, forklarer Anders Svendsen, sjefsanalytiker og Emerging Markets økonom i Nordea.
Flyttingen av produksjonen til mange av disse landene bidro til å skape arbeidsplasser og øke det generelle utdanningsnivået. Dermed har en stor ny middelklasse med kjøpekraft vokst opp, og det er det som investorene nå bør være oppmerksom på.

 

Kina ønsker ny global status

 

Med over en milliard innbyggere i både India og Kina er disse landene spesielt interessante.

"Kina og India er de tyngste aktørene i Emerging Markets. De to landene utvikler enorme middelklasser med nye forbruksvaner som gir økende etterspørsel etter vestlige produkter, sier Anders Svendsen.

I 30 år har Kina oppnådd en gjennomsnittlig årlig BNP-vekst på om lag 10 prosent. I de siste årene har veksten imidlertid falt, og i 2017, ifølge Verdensbankens (IMF) anslag, vil den kinesiske økonomien vokse med 6,8 ​​prosent. Ifølge Christina Boutrup, journalisten som har spesialisert seg på Kina, og har forfattet flere bøker om landets utvikling, så er Kina i ferd med å endre status for den globale produksjonskjeden.
Lønnsnivået i Kina har steget kraftig, og kineserne sparer mer enn noen andre folk. Men det er for det meste den eldre generasjonen, og mye blir gjort for å øke forbruket. Ungdommene er født i en god vekstperiode, og det reflekterer deres forbruk, forklarer Christina Boutrup

 

Christina Boutrup
Christina Boutrup
Forfatter og journalist med Kina som spesialfelt


'Made in China' er fortiden

Det stigende lønnsnivået betyr også at bedrifter ikke lenger flytter jobber til Kina fordi det er billig. Landet har imidlertid fortsatt verdens største produksjonsanlegg, og for å utnytte det har den kinesiske regjeringen lansert en plan for å øke produktiviteten, automatisere prosesser, og gjøre produksjonen mer avansert.

- Kina vil flytte fra "Made in China" til "Made by China", der de selv utvikler avanserte produkter. Et av målene er å bli verdensledende innen kunstig intelligens innen 2025, sier Christina Boutrup og fortsetter:

- Mange tror det er urealistisk, men min erfaring sier at når Kina setter seg et mål, får de det til. Fordi de kan ansette de mest talentfulle, kjøpe de nødvendige selskapene, og generelt investere det som må til.

For investorer betyr det at de kan dra nytte av Kina med et helt nytt blikk.

Forventer stor vekst

I forhold til utviklingen på de kinesiske markedene kan for eksempel nordiske selskaper spesielt tilby matvarer, grønn teknologi og bærekraftige løsninger. Men det betyr ikke at det er en lett oppgave å komme igjennom på det kinesiske markedet.

"Selv store, kjente selskaper kan få det vanskelig på det kinesiske markedet, fordi Kina har en meget proteksjonistisk industripolitikk, og ideelt støtter egne virksomheter, sier Christina Boutrup.

På grunn av disse spesielle forholdene i Kina kan det være risikabelt å investere i et enkelt selskap, selv om det er høye forventninger om at det vil fungere godt i landet. Når det gjelder investeringer i Emerging Markets, anbefaler Nordea derfor å spre  risikoen, og heller investere i en bred portefølje i stedet for i enkelte selskaper.

"Du må bruke ekstremt mye tid, hvis du som privat investor, ønsker å investere i bestemte selskaper eller land i Emerging Markets. Det er typisk at når økonomien går bra, flyter utenlandsk kapital inn i landene, men så snart det går dårlig, er det også det første stedet utenlandske investorer forlater, forklarer Anders Svendsen og fortsetter:

- Derfor kan svingninger være større fordi land og selskaper er mindre utviklet, og utenlandske investorer er mindre lojale.

Anders Svendsen understreker at det er viktig å investere bredt for å spre risikoen.

- Hos Nordea har vi blant annet aksjefondet Nordea Emerging Stars. Fondet investerer i utvalgte selskaper
som vektlegger informasjon om selskapets håndtering av risiko som angår miljø, menneskerettigheter og eierstyring. Dette minimerer den langsiktige risikoen, sier sjefsanalytikeren.

Fondsmagasinet har fått sin egen app - hent den her!

MyInvest er en app fylt med artikler om investeringer, fond, markeder og bærekraftig sparing.

Er du klar for å dykke ned i investeringenes verden?