NN
Av:
Stein Korterud

Siste frist for å flytte aksjefondene dine til Aksjesparekonto

Flytter du aksjefondene dine til en aksjesparekonto i Nordea innen 30. november 2018, kan du fremover kjøpe og selge aksjefond uten å betale skatt av gevinsten underveis.

Vis mer om:
Aksjemarked
Norge
Slik fungerer ordningen

For å stimulere til økt sparing i aksjer og aksjefond ble det i 2017 innført en ordning med Aksjesparekonto. I en Aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjefond og aksjer uten at du må betale skatt på gevinster underveis.

Fordi overgangsregelen for å flytte aksjefond og aksjer til Aksjesparekonto ble utvidet til å gjelde ut 2018 er det fortsatt mulig å flytte aksjefondene dine til en mer skattegunstig ordning.

Nordea i tråd med flere andre aktører, mener ordningen vil være svært positiv for alle investorer som har eller ønsker å gjøre investeringer i aksjer og aksjefond på privat hånd. Frist å sende flyttefullmakt til Nordea er 30. november 2018.

Viktig å vite om Aksjesparekonto:

  • Ordningen gjelder både aksjefond og enkeltaksjer (aksjefond må ha en aksjeandel på 80 % eller mer).
  • Gevinster blir ikke skattlagt før du tar dem ut av kontoen.
  • Skatt på uttak fra kontoen vil ikke påløpe før totalt uttak er større enn opprinnelig innskutt kapital.
  • Skjermingsfradraget vil gjelde for hele det innskutte beløpet uavhengig av hvordan sparingen din er fordelt (fond, aksjer, bankkonto).
  • Det vil være en bankkonto i ordningen, men den vil ikke være rentebærende.

Her ser du dine fordeler med Aksjesparekonto (ASK)